fbpx

Kuidas KMKR Number Mõjutab Sinu Ettevõtte Tegevust?

Kuidas KMKR number mõjutab sinu ettevõtte tegevust? Avasta käibemaksukohuslase numbri olulisus ja maksustamise mõju!

Käibemaksukohuslane Olemine

Et mõista, kuidas käibemaksukohuslane võib mõjutada sinu ettevõtte tegevust, on oluline esmalt selgitada välja, mis täpselt tähendab käibemaksukohuslane olemist ning millised on selle staatuse eelised ja kohustused.

Mis on Käibemaksukohuslane?

Käibemaksukohuslane on ettevõte või füüsiline isik, kes on registreeritud käibemaksu maksma ja koguma vastavalt kehtivatele seadustele. See tähendab, et käibemaksukohuslane peab lisama käibemaksu oma müüdavate toodete või teenuste hinnale ning esitama regulaarselt käibedeklaratsioone ja makse riigi maksuametile.

Käibemaksukohuslase Eelised ja Kohustused

Käibemaksukohuslaseks registreerimine toob endaga kaasa nii eeliseid kui ka kohustusi ettevõttele. Mõned peamised eelised on:

 • Käibemaksu tagasiküsimine: Käibemaksukohuslased saavad taotleda tagasi käibemaksu, mida nad on tasunud oma ettevõtte tegevusega seotud kuludelt. See aitab vähendada ettevõtte kulutusi ja suurendada selle konkurentsivõimet.
 • Äritehingute paindlikkus: Käibemaksukohuslane saab vabalt teha äritehinguid teiste käibemaksukohuslastega nii Eestis kui ka teistes Euroopa Liidu riikides. See võimaldab lihtsamat ja sujuvamat ettevõtlustegevust piiriüleselt.
 • Usaldusväärsus ja maine: Käibemaksukohuslaseks registreerimine võib suurendada ettevõtte usaldusväärsust klientide ja koostööpartnerite silmis. See näitab, et ettevõte järgib seadusi ja on valmis vastutama oma maksukohustuste eest.

Samas kaasnevad käibemaksukohuslase staatusega ka teatud kohustused. Mõned peamised kohustused hõlmavad:

 • Käibemaksu kogumine ja esitamine: Käibemaksukohuslane peab lisama käibemaksu oma müüdavatele toodetele või teenustele ning esitama regulaarselt käibedeklaratsioone riigi maksuametile. See nõuab korrapärast raamatupidamist ja õigeaegsete maksete tegemist.
 • Dokumentatsiooni säilitamine: Käibemaksukohuslane peab hoidma ja säilitama kõiki käibemaksuga seotud dokumente, sealhulgas müügiarveid, ostuarveid ja käibedeklaratsioone. See tagab läbipaistvuse ja võimaldab maksuametil kontrollida ettevõtte tegevust.

Kokkuvõttes on käibemaksukohuslane olemine oluline ettevõtte jaoks, kuid see toob kaasa nii eeliseid kui ka kohustusi. Ettevõtte omanikuna on oluline mõista käibemaksukohuslase staatusega kaasnevaid nõudeid ning tagada, et ettevõte täidab kõiki seaduslikke kohustusi.

Käibemaksukohuslase Registreerimine

Käibemaksukohuslaseks registreerimine on oluline samm ettevõtte tegevuse alustamisel või laiendamisel. Selles jaotises uurime, kes peab end käibemaksukohuslaseks registreerima ning milline on registreerimisprotsess.

Kes Peab Registreerima end Käibemaksukohuslaseks?

Ettevõtted peavad end käibemaksukohuslaseks registreerima, kui nende käive ületab käibemaksuseaduses sätestatud piirmäära. Hetkel on Eestis käibemaksukohuslaseks registreerimise piirmäär 40 000 eurot aastas. See tähendab, et kui ettevõtte käive ületab või on prognoositavalt ületamas seda summat, tuleb end registreerida käibemaksukohuslaseks.

On oluline märkida, et mõned ettevõtted võivad olla vabastatud käibemaksukohuslaseks registreerimise kohustusest. Näiteks kui ettevõte tegeleb maksuvabade teenuste osutamisega või kui tegemist on maksuvaba käibega väljaspool Euroopa Liitu.

Käibemaksukohuslaseks Registreerimise Protsess

Käibemaksukohuslaseks registreerimine toimub Maksu- ja Tolliameti kaudu. Registreerimisprotsess hõlmab järgmisi samme:

 1. Täida käibemaksukohuslaseks registreerimise avaldus, mis on saadaval Maksu- ja Tolliameti veebilehel.
 2. Esita avaldus Maksu- ja Tolliametile kas elektrooniliselt läbi e-maksuameti keskkonna või paberkandjal posti teel.
 3. Maksa riigilõiv vastavalt kehtestatud määrale.
 4. Pärast avalduse ja riigilõivu kättesaamist hindab Maksu- ja Tolliamet esitatud andmeid ning teeb otsuse käibemaksukohuslaseks registreerimise kohta.
 5. Kui registreerimine on kinnitatud, väljastab Maksu- ja Tolliamet ettevõttele käibemaksukohuslase numbri.

On oluline märkida, et käibemaksukohuslaseks registreerimine võtab aega ning Maksu- ja Tolliamet võib küsida täiendavaid dokumente või selgitusi. Seetõttu on soovitatav alustada registreerimisprotsessi piisavalt varakult, et tagada ettevõtte sujuv toimimine.

Käibemaksukohuslaseks registreerimine on oluline samm, mis võimaldab ettevõtetel osaleda käibemaksusüsteemis ja kasutada mitmeid käibemaksuga seotud eeliseid. Järgmises jaotises uurime lähemalt käibemaksukohuslase mõju ettevõtte tegevusele ning käibemaksukohuslase numbri tähtsust.

Käibemaksukohuslase Mõju Ettevõtte Tegevusele

Kui ettevõte registreerib end käibemaksukohuslasena, siis see otsus mõjutab oluliselt ettevõtte tegevust. Alljärgnevalt vaatleme, kuidas käibemaksukohuslase staatus mõjutab maksustamist ja millised on selle eelised äritegevuses.

Maksustamine Käibemaksukohuslasena

Käibemaksukohuslasena registreerimise tulemusel muutub ettevõte käibemaksukohustuslaseks. See tähendab, et ettevõte peab lisama käibemaksu oma müügihindadesse ja esitama regulaarselt käibedeklaratsioone. Käibemaksu tasumine ja aruandlus on kohustuslikud ning ettevõte peab jälgima, et kõik maksudeklaratsioonid oleksid täpsed ja õigeaegselt esitatud.

Maksustamine käibemaksukohuslasena võib esialgu tunduda keeruline, kuid see võimaldab ettevõttel saada tagasi käibemaksu, mida ta ise on maksnud teistele ettevõtetele või teenuste eest. Lisaks aitab käibemaksukohuslase staatus suurendada ettevõtte usaldusväärsust ning võib avada uusi äripartnerluse võimalusi.

Käibemaksukohuslase Eelised Äritegevuses

Käibemaksukohuslaseks registreerimine toob mitmeid eeliseid ettevõtte äritegevusele. Üks olulisemaid eeliseid on võimalus käibemaksu tagasi saada tehtud kulutustelt ja investeeringutelt. See vähendab ettevõtte kulutusi ning aitab parandada rahavoogu.

Lisaks annab käibemaksukohuslase staatus ettevõttele võimaluse konkureerida suuremate ettevõtetega. Paljud äripartnerid eelistavad teha koostööd käibemaksukohuslastega, kuna see näitab ettevõtte jõukust ja usaldusväärsust. Käibemaksukohuslase staatus võib aidata ettevõttel luua tugevaid ärisuhteid ja avada uusi ärivõimalusi.

Kokkuvõttes on käibemaksukohuslase staatus oluline ettevõtte tegevuse jaoks, sest see mõjutab maksustamist ning annab ettevõttele mitmeid eeliseid äritegevuses. Ettevõtte omanikud peaksid kaaluma käibemaksukohuslaseks registreerimist ja konsulteerima maksuekspertidega, et mõista täielikult selle otsuse tagajärgi ja võimalusi.

Käibemaksukohuslase Numbri Tähtsus

Käibemaksukohuslase number on oluline tegur ettevõtte tegevuses ning sellel on mitmeid kasutusviise ja kontrollimise võimalusi.

Käibemaksukohuslase Numbri Kasutamine

Käibemaksukohuslase number on unikaalne identifikaator, mida kasutatakse äritegevuses käibemaksuga seotud toimingute tegemiseks. Ettevõtte kohustus on märkida oma käibemaksukohuslase number kõigile väljastatavatele arvetele ning teavitada seda ka oma äripartneritele. See võimaldab äripartneritel kontrollida, kas ettevõte on käibemaksukohuslane ning kas nad saavad teha tehinguid ilma käibemaksu lisamiseta.

Käibemaksukohuslase numbri kasutamine aitab ka ettevõttel saada tagasi käibemaksu, mida ta on tasunud oma äritegevuse käigus. See number on vajalik käibemaksu deklaratsioonide esitamisel ja tagasimaksete taotlemisel.

Käibemaksukohuslase Numbri Kontrollimine

Käibemaksukohuslase numbri kontrollimine on oluline, et veenduda, kas ettevõte on kehtiv käibemaksukohuslane. Selleks on võimalik kasutada erinevaid veebiteenuseid ja andmebaase, kus saab sisestada ettevõtte käibemaksukohuslase numbri ning kontrollida selle kehtivust.

Käibemaksukohuslase numbri kontrollimine võimaldab äripartneritel veenduda, et nad teevad koostööd usaldusväärse ja seadusliku ettevõttega. See annab kindlustunde, et tehingud toimuvad vastavalt käibemaksureeglitele ning aitab vältida võimalikke probleeme või pettusi.

Alljärgnevalt on näide tabelist, mis näitab erinevaid veebiteenuseid, mida saab kasutada käibemaksukohuslase numbri kontrollimiseks:

VeebiteenusVeebiaadress
Käibemaksu registri päringusüsteemhttps://apps.emta.ee/saqu/public/kmkrnr?lang=et
Euroopa Liidu käibemaksuinfo süsteem (VIES)https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Äriregistri avalik vaadehttps://ariregister.rik.ee/

Käibemaksukohuslase numbri kontrollimine on oluline samm äritegevuses, mis aitab tagada koostööpartnerite usaldusväärsuse ning järgida käibemaksureegleid ja -nõudeid. Ettevõtte käibemaksukohuslase numbri valideerimine on lihtne viis veenduda selle kehtivuses ning vältida võimalikke õiguslikke ja rahalisi riske.

Käibemaksukohuslaseks Saamise Kriteeriumid

Et saada käibemaksukohuslaseks, on oluline täita teatud kriteeriumid ja järgida vastavaid tingimusi. Siin on ülevaade käibemaksukohuslaseks saamise protsessist ja staatuse säilitamise tingimustest.

Kuidas Saada Käibemaksukohuslaseks?

Ettevõtte käibemaksukohuslaseks registreerimiseks on vaja täita teatud tingimused ja järgida kindlaid samme. Allpool on toodud üldised kriteeriumid, mis tuleb täita käibemaksukohuslaseks saamiseks:

 1. Ettevõte peab olema registreeritud Eesti äriregistris.
 2. Ettevõtte käive eelneva 12 kuu jooksul ületab või on olnud prognoositavalt üle 40 000 euro.
 3. Ettevõte teeb maksustatavat käivet Eestis.
 4. Ettevõte ei kuulu käibemaksukohustuslaste erikorra alla, näiteks käibemaksuvabastusega tegelevad ettevõtted.

Pärast nende tingimuste täitmist saab ettevõte esitada käibemaksukohuslaseks registreerimise avalduse Maksu- ja Tolliametile. Avalduse esitamisel tuleb täita kõik nõutud andmed ning esitada vajalikud dokumendid, nagu registrikood, tegevuskoha aadress ja äriplaani kokkuvõte.

Käibemaksukohuslase Staatuse Säilitamine ja Tingimused

Kui ettevõte on saanud käibemaksukohuslase staatuse, on oluline järgida teatud tingimusi, et säilitada see staatus. Allpool on mõned peamised tingimused, mida tuleb täita:

 1. Esitada õigeaegselt käibedeklaratsioonid ja tasuda käibemaksu vastavalt kehtestatud tähtaegadele.
 2. Hoida korras ja säilitada raamatupidamisarvestust vastavalt seaduse nõuetele.
 3. Esitada vajadusel täiendavat teavet Maksu- ja Tolliametile, näiteks käibemaksuaruandeid või muid dokumente.
 4. Teavitada Maksu- ja Tolliametit oma ettevõtte oluliste muudatuste kohta, nagu aadressi muutus, tegevuse lõpetamine või tegevusvaldkonna muutus.

Kui ettevõte ei täida käibemaksukohuslase staatuse säilitamise tingimusi, võib Maksu- ja Tolliamet tühistada käibemaksukohuslaseks registreerimise ning rakendada vastavaid õiguslikke tagajärgi.

Käibemaksukohuslaseks saamine ja staatuse säilitamine on oluline ettevõtte tegevuse jaoks, kuna see võimaldab osaleda maksustatavas äritegevuses ning kasutada käibemaksu mahaarvamise võimalust. Ettevõtted peaksid hoolikalt jälgima käibemaksukohuslaseks registreerimise nõudeid ja tagama, et nad täidavad kõiki seadusega kehtestatud kohustusi.

Käibemaksukohuslase Number ja Raamatupidamisteenused: Kidnes Sinu Kõrval

Kui soovid, et Sinu ettevõttel oleks Maksuregistri Number (KMKR) ja selle tõhus haldamine, siis oleme siin, et Sind aidata. Firma Kidnes pakub mitmekülgseid raamatupidamisteenuseid, et tagada sujuv ja efektiivne protsess maksuregistri numbri hankimisel.

Meie Teenused KMKR Hankimiseks

Nõustamine ja Analüüs: Kogenud eksperdid aitavad mõista Sinu ettevõtte vajadusi, tagades optimaalse lähenemise KMKR taotlemisel.

Taotluse Esitamine: Koostame ja esitame käibemaksukohuslaseks registreerimise avalduse, veendudes, et kõik vajalikud dokumendid ja andmed on korrektsed.

Jälgimine ja Vastamine: Hoiame kätt pulsil taotluse menetlemise käigus, reageerides kiirelt täiendavatele küsimustele või nõuetele.

Raamatupidamisalane Tugi:

Tagame, et raamatupidamine vastab kõigile seaduslikele nõuetele, tagades käibemaksukohuslase staatuse tõrgetu säilimise.

Luba meil olla Sinu usaldusväärne partner maksualases efektiivsuses – vali Kidnes, et tagada Sinu ettevõttele Maksuregistri Number ja parimad raamatupidamisteenused.

Post Tags :