fbpx

Kidnes OÜ

Käesolevad tingimused toovad välja Kidnes OÜ Veebilehe, mis asub aadressil www.kidnes.ee, kasutamise reeglid ja eeskirjad.

Sellele veebisaidile sisenedes eeldame, et nõustute nende tingimustega. Ärge jätkake Kidnes’i kasutamist, kui te ei nõustu järgima kõiki sellel lehel esitatud tingimusi.

Nende tingimuste, privaatsusavalduse ja lahtiütlemise teatise ning kõigi lepingute kohta kehtib järgmine terminoloogia: “Klient”, “Teie” ja “Teie” viitavad teile, isikule, kes logib sellele veebisaidile ja järgib ettevõtte tingimusi. “Ettevõte”, “Meie ise”, “Meie”, “Meie” ja “Meie” viitab meie ettevõttele. “Pool”, “Pooled” või “Meie” viitab nii Kliendile kui ka meile endile. Kõik tingimused viitavad pakkumisele, vastuvõtmisele ja makse tasumisele, mis on vajalikud meie abistamise protsessi läbiviimiseks Kliendile kõige sobivamal viisil, et rahuldada Kliendi vajadusi seoses Ettevõtte esitatud teenuste osutamisega, kooskõlas ja vastavalt Hollandi kehtivale õigusele. Ülaltoodud terminoloogia või muude sõnade mis tahes kasutamist ainsuses, mitmuses, suurtähtedes ja/või ta/nedes peetakse asendatavaks ja seega viitab samale.

Cookies

Kasutame küpsiste kasutamist. Kidnesele sisenedes nõustusite küpsiste kasutamisega kooskõlas Kidnes OÜ privaatsuspoliitikaga.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, mis võimaldavad meil hankida iga külastuse kohta kasutaja andmeid. Meie veebisait kasutab küpsiseid teatud alade funktsionaalsuse võimaldamiseks, et muuta meie veebisaiti külastavate inimeste jaoks lihtsamaks. Mõned meie sidusettevõtted/reklaamipartnerid võivad samuti küpsiseid kasutada.

Litsents

Kui ei ole märgitud teisiti, kuuluvad Kidnes OÜ-le ja/või selle litsentsiandjatele kogu Kidnesi materjali intellektuaalomandi õigused. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Kidnesist pääsete sellele juurde isiklikuks kasutamiseks vastavalt nendes nõuetes ja tingimustes sätestatud piirangutele.

Sa ei tohi:

Avalda uuesti materjal Kidnesist;
Müüa, rentida või all-litsentsida materjali Kidnesist;
reprodutseerida, paljundada või kopeerida Kidnesi materjali;
Levitage Kidnesi sisu edasi.

Käesolev leping hakkab kehtima selle sõlmimise kuupäeval.

Selle veebisaidi osad pakuvad kasutajatele võimalust postitada ja vahetada arvamusi ja teavet veebisaidi teatud piirkondades. Kidnes OÜ ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata kommentaare enne nende veebilehel ilmumist. Kommentaarid ei kajasta Kidnes OÜ, tema esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad oma vaateid ja arvamusi postitanud inimese seisukohti ja arvamusi. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta Kidnes OÜ Kommentaaride eest ega mis tahes vastutuse, kahjude või kulude eest, mis on põhjustatud ja/või kantud Kommentaaride mis tahes kasutamise ja/või postitamise ja/või ilmumise tõttu. sellel veebisaidil.

Kidnes OÜ jätab endale õiguse jälgida kõiki Kommentaare ja eemaldada kõik Kommentaarid, mida võib pidada sobimatuteks, solvavateks või rikuvad käesolevaid Tingimusi.

Garanteerite ja kinnitate, et:

Teil on õigus postitada kommentaare meie veebisaidile ning teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
Kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandi õigust, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes kolmanda osapoole autoriõigust, patenti või kaubamärki;
Kommentaarid ei sisalda laimavat, laimavat, solvavat, sündsusetut või muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis rikub privaatsust;
Kommentaare ei kasutata äritegevuse või tavade õhutamiseks ega reklaamimiseks ega äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse tutvustamiseks.

Käesolevaga annate Kidnes OÜ-le mitteainulitsentsi kasutada, reprodutseerida, redigeerida ja volitada teisi kasutama, reprodutseerima ja redigeerima mis tahes teie kommentaare mis tahes vormis, vormingus või meedias.

Hüperlink meie sisule

Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

Valitsusagentuurid;
Otsingumootorid;
Uudisteorganisatsioonid;
Interneti-kataloogi levitajad võivad linkida meie veebisaidile samal viisil, nagu nad hüperlingid teiste loetletud ettevõtete veebisaitidele; ja
Kogu süsteemi hõlmavad akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingute, heategevuslike kaubanduskeskuste ja heategevuslike rahakogumisrühmade pakkumine, mis ei tohi meie veebisaidile linkida.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui link: (a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult ühendava poole ja selle toodete ja/või teenuste sponsorlusele, toetamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva osapoole saidi konteksti.

Võime kaaluda ja kinnitada muid linkimistaotlusi järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

üldtuntud tarbija- ja/või äriteabe allikad;
dot.com kogukonna saidid;
heategevusorganisatsioone esindavad ühendused või muud rühmad;
Siduskataloogide levitajad;
Interneti-portaalid;
raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonibürood; ja
õppeasutused ja ametiühingud.

Kiidame nende organisatsioonide lingitaotlused heaks, kui otsustame, et: (a) link ei pane meid enda või meie akrediteeritud ettevõtete jaoks ebasoodsalt välja; (b) organisatsioonil ei ole meie juures negatiivseid andmeid; (c) meile hüperlingi nähtavusest saadav kasu kompenseerib Kidnes OÜ puudumise; ja (d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, kui link: (a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult siduva poole ja selle toodete või teenuste sponsorlusele, toetamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linkiva osapoole saidi konteksti.

Kui olete üks ülaltoodud punktis 2 loetletud organisatsioonidest ja olete huvitatud meie veebisaidi linkimisest, peate sellest meid teavitama, saates Kidnes OÜ-le e-kirja. Palun lisage oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktteave ja oma saidi URL, kõigi URL-ide loend, millelt kavatsete linkida meie veebisaidile, ja meie saidi URL-ide loend, millele soovite linkida. Oodake vastust 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida järgmiselt:

kasutades meie ettevõtte nime; või
Kasutades ühtset ressursside lokaatorit, millega on lingitud; või
Kasutades mis tahes muud lingitud meie veebisaidi kirjeldust, mis on linkiva osapoole saidi sisu kontekstis ja vormingus mõistlik.

Kaubamärgi litsentsilepingu puudumisel ei ole Kidnes OÜ logo või muude kunstiteoste kasutamine linkimiseks lubatud.

iFrames

Ilma eelneva loata ja kirjaliku loata ei tohi te meie veebilehtede ümber luua raame, mis muudavad mingil viisil meie veebisaidi visuaalset esitust või välimust.

Sisuvastutus

Me ei vastuta teie veebisaidil ilmuva sisu eest. Nõustute meid kaitsma ja kaitsma kõigi teie veebisaidil kerkivate nõuete eest. Ühelgi veebisaidil ei tohi olla linke, mida võidakse tõlgendada laimava, nilbe või kuritegelikuna või mis rikub või muul viisil rikub või pooldab kolmandate isikute õiguste rikkumist või muul viisil rikkumist.

Teie privaatsus

Lugege privaatsuspoliitikat

Õiguste reserveerimine

Jätame endale õiguse nõuda, et eemaldaksite kõik lingid või mis tahes konkreetsed lingid meie veebisaidile. Nõustute viivitamatult kõigi meie veebisaidile viivate linkide eemaldamisega nõudmisel. Samuti jätame endale õiguse neid nõudeid ja tingimusi ning selle linkimispoliitikat igal ajal muuta. Pidevalt meie veebisaidile linkides nõustute olema seotud nende linkimistingimustega ja neid järgima.

Linkide eemaldamine meie veebisaidilt

Kui leiate meie veebisaidilt lingi, mis on mingil põhjusel solvav, võite meiega igal ajal ühendust võtta ja teavitada. Me kaalume linkide eemaldamise taotlusi, kuid me ei ole kohustatud seda tegema või teile otse vastama.

Me ei taga sellel veebisaidil oleva teabe õigsust, me ei garanteeri selle täielikkust ega täpsust; samuti ei luba me tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal on ajakohastatud.

Vastutusest loobumine

Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses välistame kõik meie veebisaidi ja selle veebisaidi kasutamisega seotud kinnitused, garantiid ja tingimused. Mitte miski selles vastutusest loobumises:

piirata või välistada meie või teie vastutust surma või kehavigastuse korral;
piirata või välistada meie või teie vastutust pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest;
piirata meie või teie kohustusi mis tahes viisil, mis ei ole kohaldatava seadusega lubatud; või
välistada kõik meie või teie kohustused, mida ei saa kohaldatava seaduse alusel välistada.

Käesolevas jaotises ja mujal käesolevas lahtiütluses sätestatud vastutuse piirangud ja keelud: (a) kehtivad eelmises lõikes; ja (b) reguleerivad kõiki lahtiütlusest tulenevaid kohustusi, sealhulgas lepingust, deliktist ja seadusjärgsete kohustuste rikkumisest tulenevaid kohustusi.

Kuni veebisaiti ja sellel olevat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me mis tahes kahju või kahju eest.